Algemene informatie over de afdeling

KBO-afdeling Esch is een van de ruim 300 afdelingen van KBO-Brabant met ongeveer 130000 leden. Ze is een organisatie van vrijwilligers die zich inzet voor het welzijn en zelfredzaamheid van de Essche ouderen vanaf 50 jaar.

Ouderen worden lid vanwege lokale en/of landelijke activiteiten, vanwege het gevoel een steentje bij te kunnen dragen en/of vanuit het besef dat de belangenbehartiging van ouderen in goede handen is bij de KBO.

❶  Aandachtsgebieden bestuur:

      Uitvoering beleidsplan 2019 – 20122

      Uitvoering activiteitenplan 2019 – 2022

  Dienstverlening:

       Voortzetting bestaande activiteiten.

      Publicaties in de seniorenrubliek van het Esseblad.

      De organisatie van gedifferentieerde computercursussen.

      De deelname aan de voorstellingen in het kader van theater voor senioren.

      De afname van Broemtesten.

      De organisatie van vieringen, zoals Sinterklaas  en Kerstmis.

      De organisatie van reizen.

      Het opstarten van nieuwe activiteiten.

      Het benaderen van nieuwkomers en 65 plussers voor:

⇒   Het verstrekken van informatie.

⇒   De werving van leden.

⇒   De werving van kaderleden.

⇒   Het bouwen en onderhouden van een website.

  Belangenbehartiging:

KBO-afdeling Esch maakt zich samen met de ouderenvereniging uit de andere kernen van de gemeente Haaren hard voor een goed ouderenbeleid, c.q. geschikte woningen, goede voorzieningen, adequate informatievoorziening en een ruim aanbod aan ontmoetingsbijeenkomsten.

Bij de belangenbehartiging onderscheiden wij collectieve en individuele belangenbehartiging.

Het lokale niveau is de schaalgroote waar mensen leven en wonen.

Belangenbehartiging moet dan ook lokaal worden opgepakt en ouderen moeten daarbij de ruimte krijgen om zelf initiatieven te nemen en activiteiten op te pakken.

De belangrijkste thema’s voor de toekomst zijn wonen, zorg en welzijn.

Uitgangspunt is: Wat afdelingen zelf kunnen, doen zij ook zelf.

Het betreft hier sociaal culturele activiteiten (dienstverlening) en individuele belangenbehartiging.

Collectieve belangenbehartiging vindt plaats op twee niveaus: provinciaal (KBO-Brabant) en gemeentelijk.

De coördinatie van gemeentelijke belangenbehartiging gebeurt op dit niveau.

Samenwerking en afstemmen met andere ouderenorganisaties is hierbij van belang.

Overleg met de gemeente Haaren

De ouderenorganisaties uit de gemeente Haaren, waaronder KBO-afdeling Esch, voeren in Grijs Haaren overleg met de gemeente Haaren. Tijdens dit overleg is o.a. aandacht voor de organisatie van ouderenwerk, de vrijwilligers, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de woningbouw, het gezondheidsbeleid en de financiële positie van ouderen.

Het college wordt uitgenodigd voor de jaarvergadering om contacten te kunnen leggen met ouderen in de gemeente, belangstelling te tonen en kansen te bieden aan signalen uit de samenleving.

►  Deelname aan het overleg met de gemeente over de

     Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

     Voor de WMO adviesraad heeft de KBO-afdeling

     Esch mevr. Karinke van der Ley voorgedragen

►  Ondersteuning van initiatieven t.a.v.

      ⇒   Woningbouw voor senioren en starters.

      ⇒   Verkeersveiligheid

      ⇒   Voordeelacties:

       ⇒  Collectieve ziekenkostenverzekering Zilveren Kruis Achmea.

       ⇒  15 plus telefonie.

       ⇒  Korting op KPN-tarieven.

Kortingen voor KBO-leden bij Boxtelse middenstandszaken:

Rens Doms, Brillen en contactlenzen, Stationstraat 5

Joop van de Borne,  Markt 9

Sybilla Buisman, Breukelsestraat  112

Comfortlandzaken, 10% korting op gehele assortiment

Lidmaatschap KBO

Indien u uw lidmaatschap van de KBO wilt beeïndigen kunt u hiervoor terecht bij het secretariaat

van de KBO Esch.

Mevr. Wilhelmien van den Bersselaar

Haarenseweg 7

5296 KA Esch

tel. 0411-601285

e-mail: esch.kbo@gmail.com