Wat is de bijdrageregeling voor chronisch zieken en ouderen ?

Deze regeling is een speciale regeling voor chronisch zieken, gehandicapten en personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt. Het gaat om een vergoeding voor zogenaamde verborgen kosten zoals het bloemetje voor de buurvrouw, de verwarming een graadje hoger en dergelijke.  U hoeft de kosten niet aan te tonen, dus geen bonnetjes te bewaren. Hoort u bij de doelgroep, dan krijgt u een vergoeding van een paar honderd euro per jaar. De maand januari van het kalenderjaar is bepalend voor het recht op de regeling. Wij adviseren u om bij twijfel altijd even contact op te nemen met Loket Wegwijs.

 

   Hebt u vragen?

Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij Loket WegWijs.

U kunt WegWijs Boxtel bezoeken op St. Ursula, Sint Ursula 12, Boxtel

of u kunt bellen met:

0411-65 59 90

WegWijs Boxtel is op werkdagen geopend van

9.00 uur – 12.30 uur en op maandag- en donderdagmiddag bovendien van 14.00 uur – 16.00 uur.