JAARVERSLAG  KBO Esch 2022

 Inleiding

 Als een van de 280 lokale afdelingen van KBO Brabant (totaal aantal leden ongeveer 120000) en als organisatie van vrijwilligers, zet de KBO afdeling Esch zich in voor het welzijn en de zelfredzaamheid van de Essche ouderen. KBO Brabant heeft als koepelvereniging een beleidsplan dat gedragen wordt door de Kring KBO Boxtel, Liempde en Esch.

KBO afdeling Esch vertaalt dit beleidsplan door middel van een concreet werkplan.

 

Bestuurssamenstelling:

 Voorzitter:  Ad van Exsel                              in functie sinds maart 2012

Secretaris:  Wilhelmien van den Bersselaar  in functie sinds maart 2015

Penningmeester:  Peter Beekhuizen              in functie sinds maart 2019

Vice voorzitter:  Bernard van Genugten       in functie sinds maart 2019

Bestuurslid:  Riet van der Meijden                in functie sinds januari 2004

Bestuurslid:  Wim van der Pasch                   in functie sinds maart 2007

Bestuurslid:  Martje Bekkers                         in functie sinds maart 2011

 

Aantal leden KBO afdeling Esch:   31-12-2022      201 leden   

 

Kring- en Regio indeling:

Aangezien veel overheidstaken overgeheveld zijn naar de gemeenten, is vanuit KBO-Brabant besloten om de KBO kringen te formeren per gemeente. Dit betekent dat de KBO afd. Esch vanaf 1 januari 2021onderdeel is van de KBO-kring gemeente Boxtel, samen met Liempde en zitting heeft in het Kringbestuur. De KBO-kring gemeente Boxtel is ingedeeld in de regio Noord Oost Brabant.  

De vertegenwoordigers van de Kringen nemen deel aan de regio vergaderingen en aan de Algemene Ledenvergadering van KBO Brabant.

De contacten met de Gemeente Boxtel worden onderhouden vanuit de Kring.

De samenwerking binnen de Kring met de KBO afdelingen Boxtel en Liempde resulteert in gezamenlijke dienstverlening en initiatieven op diverse terreinen zoals themabijeenkomsten, aanbod van reizen en ontspanning.

 

Het bestuur werd in zijn werkzaamheden ondersteund door: 

Maria van der Pasch die met Riet van der Meijden en Martje Bekkers het ziekenbezoek verzorgde, zij heeft ook 22 keer de seniorenrubriek in het Esseblad verzorgd, hierin zijn ook de berichten van KBO Esch (aangeleverd door Wilhelmien van den Bersselaar) opgenomen.

Marian Kastelijn, Kees Hermans en Rita van Schijndel, die met Martje Bekkers, Wim van der Pasch en Ad van Exsel het magazine ONS in 2022 10 keer bij de leden bezorgden.

De vrijwilligers van de Klusjesdienst, Jan van Beek, Riny van Esch, Hans van der Lee, Maria Olislagers, Hans Ruijs, Henk van de Sande, Riet van de Sande en Lucien Schevers, die diverse voorkomende klusjes geklaard hebben.

Kees en Mien Peijnenburg, fungeerden als contactpersonen voor de Klusjesdienst.

Toos Hermans en Sjaan van Gerven, organiseerden de wekelijkse kienmiddag.

Joke van de Steen, verzorgde de koffie voor de dames van de dinsdagochtend gym.

Betsie Spooren en Mien Kreemer, verzorgden de koffie voor de kaarters en jeu de boulers.

Hans Kreemer en Bèr Kessels, organiseerden de 4-kernenwandelingen.

Chel Somford, organiseerde de wekelijkse jeu de boules ochtend.

 

Financieel:

Resultaten.

Het jaar 2022 is ook financieel een gezond jaar geweest. We hebben het jaar kunnen afsluiten met een positief resultaat van € 2.557,83. De inkomsten waren bijna € 600,00 hoger dan begroot. En de kosten waren ruim € 1.800,00 lager dan begroot.

Hierin zijn niet de kosten van het jubileum opgenomen, waarvoor een reservering op de balans was opgenomen.

Het Eigen Vermogen per 1-1-2022 van € 21.166,65 is gestegen met:

 • het resultaat over 2021 van € 1.830,62

 • vrijval reservering inventaris van € 300,– door overdracht van de inventaris aan De Es

 • vrijval reservering jubileum € 3.938,20. (Reservering € 8.500,– minus de daarop in mindering gebrachte werkelijke kosten van het jubileum zijnde € 4.561,80)

Het Eigen Vermogen bedraagt daardoor per 31-12-2022 € 27.235,47.

 

Contributie.

Voor het jaar 2023 verwachten wij een klein verlies dat we, indien noodzakelijk, in mindering zullen brengen op het Eigen Vermogen. Wij stellen de ledenvergadering voor de contributie voor 2023 ongewijzigd te laten.

 

Subsidie.

Voor 2023 heeft de Gemeente Boxtel een subsidie toegezegd van € 3.190,–. Dit bedrag is noodzakelijk om de activiteiten die we gewend zijn uit te kunnen voeren.

De Gemeente heeft onze aanvraag toegekend in het kader van een overgangsregeling. Dit bedrag is veel hoger dan het huidige Gemeentelijk subsidiebeleid. Wij zijn in overleg met de Gemeente over deze subsidie maar hebben nog geen enkele zekerheid of wij ook in 2024 een dergelijk bedrag zullen krijgen.

 

Bijeenkomsten met de leden in het verslagjaar 2022

31 maart:  ALV, na afloop een optreden van de Willies.

14 april: Seizoensafsluiting met een optreden van de cabaretgroep “Tis toch wa”.

22 september: Hét hoogtepunt van 2022 was de viering van ons 50-jarig jubileum.

27 oktober: Themamiddag Blue Professionals, aandacht voor diverse vormen van oplichting.

31 oktober: Lezing m.b.t. eenzaamheid, door Eric Schoenmakers (Kringactiviteit).

  9 november: Het fotograferen van overledenen, door Boukje Canaan (Kringactiviteit).

14 november: Met Moed en Zin ouder worden door Martien van Duijnhoven (Kringactiviteit).                

23 november: Lezing door buitenland correspondent Arjen van der Horst (Kringactiviteit).

28 november: Nielka van Erp vertelt over het gebruik van medicijnen (Kringactiviteit).

15 december: Kerstviering met een optreden van blaaskapel Brabant.                             

 

Voordeelacties: Op vertoon van uw ledenpas bij:

 • Proef Culinair 5% korting op kaas en vleeswaren.

 • Joop van den Borne Optiek & Hoorcomfort, speciaalzaak voor vrijblijvende en vakkundige oogmetingen en gehoortesten. Bij aankoop van een complete bril (montuur en glazen) 10% korting.  Niet geldig in combinatie met andere acties en/of kortingen. Vraag naar de voorwaarden. 

 • Sybilla Buisman, Optiek-Optometrie, Breukelsestraat 39, biedt 10% korting op de prijs van monturen. 

 • Van Doornmalen, Elektro-onderdelen & accessoires,Stationsstraat 26a,                                                                                                                                                                10% korting op alle accessoires.

 • Bike Totaal Verhoeven, Stationsstraat 103,

  10% korting op kleding en accessoires. 

 • Dierenspeciaalzaak Boxtel,Oosterhof 14, 5% korting op assortiment.

 • PC Service Boxtel, Stationsstraat 103a,

  10% korting op reparatie laptop en computer, 10% korting op reparatie smartphone.

  Verkoop en kleine reparaties uitgesloten.

 • Ring & Go, Rechterstraat 3, 10% korting op accessoires (vraag naar de voorwaarden).

 • DA van den Biggelaar,Oosterhof 7,

  10% korting op New Care voedingssupplementen (vraag naar de voorwaarden).

 • Olie&zo Garage Boxtel,Runmolen 7,

  5% korting op arbeid, 1 jaar lang gratis pech-onderweg-service bij jaarlijks onderhoud. 

 • Zorgwinkel Boxtel,Liduinahof 35,  – 10% korting op het verkoop-assortiment.

 • Optisport het Dommelbad, Schijndelseweg 1a, 65+ korting, 10 % korting op een 10 badenkaart voor banenzwemmen. Korting op fitness abonnementen, ook combi abonnementen fitness en zwemmen vallen onder de regeling.

 • Zorgverzekering via VGZ,

     KBO contributie retour, indien er sprake is van een aanvullende verzekering.

 • Zorgverzekering via CZ

    KBO contributie retour, indien er sprake is van de aanvullende verzekering CZ leden.