Jeu de boules-club

                                              

Doel:

Recreatief jeu de boules op een vaste morgen door belangstellende senioren in Esch.

Taak en uitvoering:

De organisatie van de jeu de boules-club wordt momenteel uitgevoerd door de volgende personen:

Dhr. Chel Somford   

Hulsberg 15

tel. 0411601458

       

Zij treden als contactpersonen op naar het KBO-bestuur.

De contactpersoon in het KBO-bestuur is:

Dhr. Peter Beekhuizen

De Venakker 4

5296 NP Esch

e-mail peter.beekhuizen@home.nl

tel. 0652321481

Uitwisseling van relevante informatie loopt in principe via de contact personen. Daarnaast zal er eenmaal per jaar een evaluatie zijn van het afgesloten seizoen en worden de plannen voor het nieuwe seizoen besproken.

De taak van de organisatoren is:

Het onderhouden van de contacten met het bestuur van de KBO.

 Het klaarzetten van de nodige attributen op de vaste speelmorgen.

 Het maken van afspraken voor het verzorgen van de koffie/thee.

 Het aankondigen van de jeu de boules-morgen in de seniorenrubliek van het Esseblad

 Organisatie:

   In het zomerseizoen wordt er gepeeld op de baan op het Essche marktplein; bij goed                 weer wordt hier ook in de winter gespeeld.

  De vaste speelmiddag is woensdagmorgen; er wordt gespeeld van 10.00 uur tot 12.00 uur. 

   De tekst voor de aankondiging van de speelmiddagen wordt rechtstreeks aangeleverd bij        het Esseblad.

    Kosten:

De kosten voor de consumpties komen voor eigen rekening. De kosten voor de huur van de binnenbanen worden hoofdelijk omgeslagen.