Kienen

 

                     

Doel:

Het verlenen van een prettige vrijetijdsbesteding voor 55 plussers d.m.v. kienen.

Taak en uitvoering:

Het kienen vindt elke vrijdagmiddag plaats in  “de Stek” onder leiding van

Mevr. Toos Hermans 

Beemd 7

tel. 0411602058

 

Mevr. Trudy van der Struijk

Hal 27

tel. 0646021980

 

Organisatie:

Het kienen gaat het hele jaar door.

De werkgroep:

Zet de benodigdheden klaar

 Verkoopt de kaarten á 2,00

  Schenkt koffie/thee

  Koopt de prijsjes in

Kosten:

De te maken kosten voor de prijsjes en de koffie/thee worden bestreden uit de verkoop van kaarten en een bijdrage voor de koffie/thee.