Ontspanning en vieringen

 Doel:

Organisatie van activiteiten die jaarlijks terugkerend plaatsvinden, waaronder: Sinterklaas, Kerst, aankleding jaarvergadering en de organisatie van recreatieve voorstellingen en jubilea.

Taak en uitvoering:      

–   Organiseren van activiteiten, opzoeken van extern aanbod, zoeken van personen of

    instanties voor uitvoeren van activiteiten.

   Leggen van externe werkcontacten: andere afdelingen, organisaties en personen die de activiteiten verzorgen, sponsors,

    beheerders van faciliteiten, het maken van afspraken voor catering.

   Tijdig vastleggen van de te reserveren ruimtes.

–    Maken van afspraken met benodigd entertainment en het vastleggen daarvan.

–   Overleggen met door derden georganiseerde activiteiten en (laten) uitvoeren van gemaakte afspraken.

–   Kopen van prijzen t.b.v. de loterij.

–   Aanwezig zijn en het verlenen van hulp bij activiteiten door minstens een der werkgroepen.

–   Maken van een programmaoverzicht t.b.v. de bestuursvergadering

–   Maken van een begroting en financieel jaarverslag t.b.v. de penningmeester.  

Organisatie:

De werkgroep ontspanning en vieringen bestaat uit:

Mw. Mieke Tak

De Venakker 7  5296 NP  Esch

tel. 0623567898

 

Mw. Riet van der Meijden

Spankerstraat 2  5296 KM  Esch

tel. 0411601352

tel. 0625452685

 

Mw. Martje Bekkers

Romeinseberg 11  5296 LA  Esch

tel. 0411602224

tel. 0681958026

e-mail: martje.bekkers@gmail.com

 

Er zijn twee vacatures open.

De werkgroep is:

   Verantwoordelijk voor het vaststellen en ten uitvoer brengen van het jaar-programma.

   Redelijk verdelen van activiteiten over het jaar.

   Tijdig aankondigen van de activiteiten over het jaar.

   Tijdig aankondigen van de activiteiten aan de leden.

   Overleg plegen met het bestuur t.a.v. de voorgenomen activiteiten voor het nieuwe jaarprogramma.

   Bewaken van het budget; (zonder tijdig vooraf overleg met het bestuur, zal het budget niet worden overschreden).

   Vastleggen van entertainment.

   Kopen van prijsjes en/of bestellingen van aanvullingen voor de catering.

Kosten:

De kosten van activiteiten blijven binnen het daarvoor door het bestuur vastgestelde budget en komen te laste van de KBO-afdeling Esch.