PR en voorlichting

 

    Doelstelling:

Zoveel mogelijk inwoners van Esch, die tot de groep van de KBO behoren, benaderen om hen te informeren over de KBO.

Tevens deze inwoners ook proberen te interesseren voor een lidmaatschap.

 

     Taak en uitvoering:

Het bestuur benadert schriftelijk inwoners van Esch die 65 jaar zijn (worden).

 

        Organisatie:

Inwoners van 65 jaar, die nog geen lid zijn van de KBO wordt een brochure “Dienstverlening van KBO-Brabant” met een begeleidende brief bezorgd. Deze mailing kan desgewenst gevolgd worden door een bezoek.

Bij zo’n bezoek wordt gebruik gemaakt van:

Brochures: Waarom KBO? 

Een samenvatting van een recent jaarverslag, een lijst met activiteiten voor 50 plussers met contactpersonen.

Tijdschrift: “ONS”

Promotiemateriaal: plastic tassen, pepermuntrolletjes, balpennen.

Aanmeldingsformulier voor de KBO afdeling Esch

De ingevulde aanmeldingsformulieren worden bezorgd bij de ledenadministratie:

 

Dhr. Wim van der Pasch

Molenhof 3-03  5281 AG  Boxtel

e-mail: wimenmariavdpasch@gmail.com

tel. 0610505656

 

Hij vraagt bij de KBO-Babant voor aspirantleden ledenpassen aan, die door KBO-Brabant aan hem worden toegezonden.

Hij bezorgt de ledenpassen, voorzien van een begeleidend schrijven van KBO-Brabant en een welkombrief van KBO-afdeling Esch aan de nieuwe leden.

De ledenpas biedt een lid mogelijkheden gebruik te maken van voordeelacties (15 plus acties (telefonie, energie), korting op een ziektekostenverzekering, korting bij verschillende Boxtelse middenstandszaken, toegang tot activiteiten en attracties, gratis of met korting).

Aanspreekpunt in het bestuur voor PR en voorlichting is de Dhr. Wim van der Pasch.

 

         Het Esseblad:

Berichten, die van belang zijn voor 50 plussers in Esch worden gepubliceerd in Het Esseblad en/of d.m.v. een bijlage in het KBO-blad ONS”.

Kopij van activiteiten van de KBO worden via het secretariaat per e-mail verstuurd naar Dhr. Theo van den Heuvel gestuurd met het verzoek zorg te dragen voor plaatsing in de Seniorenrubliek van het Esseblad.

 

          Het KBO-blad “ONS”:

“ONS” is een tijdschrift dat wordt uitgeven door  KBO-Brabant, dat bij de leden van de KBO-afdeling Esch wordt bezorgd.

Bezorging “ONS” 

Mieke Tak

Martje Bekkers

Kees Hermans 

Wim van der Pasch

Marianne Kastelijn

Rita van Schijndel

 

        Presentatie:

Het Bierpompfeest: Op dit feest is de KBO-afdeling Esch (nog) niet vertegenwoordigd.

 

        Kosten:

Promotiemateriaal wordt d.m.v. een brochure door het secretariaat aangeschaft bij KBO-Brabant, Postbus 3240,

5203 DE  ‘s-Hertogenbosch