Reizen, excursies en bedevaarten

 

  • Doel:

Het organiseren van een zomer- en najaarsreis, een buitenlandse reis, excursies en bedevaarten

 Taak en uitvoering:

  Het organiseren van activiteiten, gerelateerd aan de doelstelling

  Het opzoeken van extern aanbod, zoeken van personen of instanties voor het uitvoeren van activiteiten

  Het leggen van externe werkcontacten: andere afdelingen organisaties en personen die activiteiten verzorgen, sponsors, beheerders van                          faciliteiten

  Het maken van afspraken met vervoerders en instellingen over programma en prijzen

  Het tijdig vastleggen van de te reserveren ruimtes

  Het overleggen met door derden georganiseerde activiteiten en (laten) uitvoeren van gemaakte afspraken

  Het aanwezig zijn en het verlenen van hulp bij activiteiten door minstens een der werkgroepleden 

  Het maken van een programmaoverzicht t.b.v. de bestuursvergadering

  Het maken van een begroting en financieel overzicht t.b.v. de penningmeester

Organisatie:

De werkgroepen reizen, excursies en bedevaarten bestaat uit:

Riet van der Meijden

Spankerstraat 2  5296 KM  Esch

0411-601352

 

Martje Bekkers

Romeinseberg 11  5296 LA  Esch

0411-602224

martje.bekkers@gmail.com

De werkgroep is:

  Verantwoordelijk voor het vaststellen en ten uitvoer brengen van het jaarprogramma

  Het redelijk verdelen van activiteiten over het jaar

  Het tijdig aankondigen van de activiteiten aan de leden

De kosten:

De kosten van activiteiten worden doorberekend aan de deelnemers.

Voor vervoer met eigen auto’s betalen de inzittenden een bijdrage aan de chauffeur.

De chauffeur dient in het bezit te zijn van een inzittenden verzekering.