Organisatie:

 

Sociale contacten en welzijn

De ouderenadviseur, belastingadviseur, de werkgroep ziekenbezoek en eenzaamheidspreventie.

Doel:

De KBO ouderenadviseurs en belastingadviseurs nemen een belangrijke plaats in bij de individuele belangenbehartiging en de ondersteuning van ouderen die daarom vragen. De KBO verzorgt hun opleiding, geeft regelmatig nascholing en schept zó de voorwaarden dat deze vrijwilligers hun werk goed kunnen doen. Leden, van wie het bestuur weet dat zij ziek zijn of eenzaam zijn, worden bezocht door een of meerdere leden van het bestuur.

Taak en Uitvoering:

De ouderenadviseur:

De ouderenadviseur is een tussenpersoon tussen aanvrager en instelling(en) een vrijwilliger en zelf 55 plusser. Hij kan zo de problemen van senioren goed aanvoelen.

Een aanspreekpunt voor senioren in het dorp.

Werkt op verzoek van de senioren.

Werkgebied is welzijn, zorg en wonen.

Hij/zij vormt zich een beeld van het probleem van de aanvrager(s) en geeft daarna voorlichting, informatie, advies.

KBO leden kunnen met vragen terecht bij, en een beroep doen op onze ouderenadviseurs:

♦  Voor ondersteuning: bij aanvragen voor zorgvoorziening in het kader van de WMO

    (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) bijv.; aanvragen persoonsgebonden budget,

    hulpmiddelen voor gehandicapten, thuiszorg, dagbehandeling en dagverzorging.

♦  Bij problemen en advisering m.b.v. de Zorgverzekering.

♦  Voor advies en bemiddeling voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen.

♦  Bemiddeling bij evt. maaltijdvoorziening.

♦  Advies voor vervoersmogelijkheden.

♦  Bemiddeling en advisering Bijzondere Bijstand.

♦  Advisering m.b.t. terminale thuiszorg en evt. hulp bij het naderend levenseinde (terminale zorg).

♦  Advisering m.b.t. mogelijkheden van rouwverwerking.

♦  Bemiddeling en advisering betreffende financiële en administratieve zaken rond overlijden.

   Contactpersoon vanuit het bestuur:

           Mw. Wilhelmien van den Bersselaar

           Haarenseweg 7

           5296 KA Esch

           0411-601285

          e-mail:  esch.kbo@gmail.com

   Cliënondersteuning  WMO

          Dhr. Bernard van Genugten

          Hulsberg 30 

          5296 LK Esch

          0615946961

          e-mail: ab.vangenugten@gmail.com

   De belastingadviseurs:

          De belastinghulpverlener behoudt zich het recht voor bij complexere aangiften door 

          te verwijzen naar een belastingconsulent.

   Onze belastingadviseur :  Vacature

         

    Werkgroep “Esch voor elkaar”

          Cees van Rooij

          Ria van de Sande

          Els van der Lee

          Arno van Roessel

          Anneke van den Aker

          Ad van Exsel

Het ziekenbezoek en de eenzaamheidspreventie:

Leden van de werkgroep ziekenbezoek zijn:

   Mw. Riet van der Meijden

       Spankerstraat 2,  5296 KM  Esch

       tel. 0411601352

       tel. 0625452685

   Mw. Maria van der Pasch

       Molenhof 3-03  5281 AG  Boxtel

       tel. 0612661425

   Mw. Martje Bekkers

      Romeinseberg 11   5296 LA  Esch

      tel. 0411602224

      tel. 0681958026

Het contactpunt t.b.v. eenzaamheidspreventie is mevr. Riet van der Meijden.

Mensen die langer dan een week in het ziekenhuis moeten verblijven worden daar bezocht. Bij een korter verblijf in het ziekenhuis volgt daarna een bezoekje aan huis. Ook worden langdurig zieken thuis bezocht. Aan de zieken wordt een bloemetje of een fruitschaaltje overhandigd.

De ouderenadviseurs kunnen rechtstreeks door de leden benaderd worden. De hulp van de belastingadviseur kan worden ingeroepen via het secretariaat.

De leden van de werkgroep ziekenbezoek en eenzaamheidspreventie hebben hun voelhorens in de gemeenschap en gaan af op de informatie die hen ter ore komt.

KBO leden kunnen ondersteund worden bij het invullen van het belastingformulier.

Deze ondersteuning is bedoeld voor leden van 65 jaar en ouder met een AOW-uitkering, een aanvullend pensioen en/of buitengewone ziekenkosten.