Werkgroep Vier Kernen- wandeling afd. Es

 

 

 Doelstelling:

Het uitzoeken en op schrift stellen van een wandeling, éénmaal per maand, in Esch en omstreken. Deze wandeling maakt onderdeel uit van de wekelijkse wandelingen in één van de vier kernen.

Taak en uitvoering:

De werkgroep natuurwandelingen bestaat uit minimaal twee personen. Op dit moment hebben zich de volgende werkgroepleden beschikbaar gesteld:

Dhr. Hans Kreemer

Kerkdries 1

tel. 0411601218

 

Dhr. Bèr Kessels

Dorpsstraat 

tel.  0613235271

 

De taak van de werkgroep is:

  Het uitzoeken en op schrift stellen van een wandeling, éénmaal per maand, in Esch e.o.

  Er wordt een lange en een korte route uitgezet van resp. ca tien en zeven km. 

  Het zorgen voor voldoende kopieën voor de deelnemers: de kosten van de kopeën komen voor rekening van de KBO-       afdeling Esch

  Het informeren en het afstemmen van bijzondere wensen en extra kosten met de contactpersoon van het KBO-                 bestuur

  Het zetten van koffie/thee na afloop van de wandelingen van de “vier kernen’.

  Het organiseren van vier IVN- natuurwandelingen per jaar, in samenspraak en overleg met gidsen uit andere kernen

Organisatie:

 Op initiatief van de gezamenlijke ouderenverenigingen (KBO-Biezenmortel, KBO-Haaren, KBO-Esch en ouderenvereniging Helvoirt) wordt bij toerbeurt elke donderdag  om 10.00 uur een twee uur durende, gratis wandeling georganiseerd vanuit hun dorp.

Iedereen van 50 jaar en ouder kan deelnemen.

De eerste wandeling was op donderdag 27 september 2007 en stond in het teken van het 10-jarig jubileum van de gemeente Haaren

Elke week is er een ander vertrekpunt en een andere route

Elke maand geldt een vast stramien:

      1e donderdag:  verzamelpunt Biezenmortel De Vorselaar, Capucijnenstraat 42

      2e donderdag:  Esch Dorpshuis “De Es”  Dorpsstraat 5

      3e donderdag:  Haaren Café “De Michel,  Haarendijk 4

      4e donderdag:  Helvoirt Kloosterstraat 2,  Ouderen verg.  Helvoirt

     Ingeval van een 5e donderdag: is er een IVN-wandeling, verzamelpunt wordt t.g.t. doorgegeven.

    Het verzamelpunt is vertrek-en tevens eindpunt.

    Kosten:

   Aan het wandelen zijn geen kosten verbonden.