Werkplan KBO Esch 2022 -2025  (versie 2023)

Inleiding:

KBO-Brabant heeft als koepelvereniging een beleidsplan opgesteld voor de periode 2022 -2025 dat tevens gedragen wordt door de gemeentelijke Kringen en Afdelingen van de KBO.

Door middel van dit plan vertalen wij het beleidsplan in concrete stappen om een bijdrage te leveren aan de gestelde doelen.

 

Zorg en Welzijn:

 • Individuele belangen behartigen. KBO Esch creëert een sfeer waarin mensen zorgen voor elkaar. Senioren kunnen er terecht voor een luisterend oor en langdurige zieken worden, indien gewenst dan wel gevraagd, bezocht.

 • Sociaal isolement voorkomen. KBO Esch zorgt ervoor dat senioren elkaar ontmoeten. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, maar ook door een sfeer te creëren waarin senioren zich welkom voelen.

Ontmoeting:

 • Wekelijks kaarten, bridgen en kienen

 • Wekelijks gym

 • Wekelijks Jeu de Boules

 • Wekelijks wandelen

 • Maandelijks themamiddag of entertainment

 • In de maand November wekelijks een lezing georganiseerd binnen de Kring Boxtel

 • Bustochten in samenwerking met KBO Boxtel

 

Ledenwerving:

 • In 2022 is er een ledenwervingsactie uitgevoerd

Inkomen

Wij informeren de senioren over bestaande en nieuwe regelingen met betrekking tot armoede bestrijding. Praktische hulp om wegwijs te worden in de jungle van regelingen wordt verleend door de vrijwillige ouderenadviseurs, cliëntondersteuners, thuisadministrateurs en belasting invulhulpen (Om de deskundigheid te waarborgen wordt dit georganiseerd binnen de KBO Kring Boxtel).

Communicatie:

Om onze rol van belangenbehartiger en onze zichtbaarheid te vergroten maken wij gebruik van de volgende communicatiemiddelen

 • Verspreiding van het periodieke KBO Magazine “Ons”

 • Publicaties in de Seniorenrubriek van het Esseblad, waarin alle activiteiten worden vermeld

 • Website van KBO afd. Esch

 • Website van KBO-Brabant

 • Regulier overleg met de Gemeente