Ziektenkostenverzekering 

U mag jaarlijks in december t/m januari een andere zorgverzekeraar kiezen. KBO Brabant heeft een aantal collectiviteitsafspraken gemaakt met de verzekeraars. De informatie vindt u hieronder.

Denkt u er aan, als u een verzekering wilt afsluiten, dat u het collectiviteitsnummer vermeldt.

Ook dit jaar kunnen leden van de KBO korting krijgen bij het afsluiten van een zorgverzekering. Dit kan bij de volgende zorgverzekeringen:

VGZ

Leden van KBO-Brabant krijgen bij VGZ 8% korting op de basisverzekering en 5% korting op de aanvullende verzekering. Leden nemen zelf contact op met VGZ. Telefoonnummer 0900–8490. Geef bij de aanmelding het volgende collectiviteitsnummer door: 11649.

IAK

Leden van KBO-Brabant kunnen via IAK een zorgverzekering afsluiten. Leden die een aanvullende verzekering of een totaalpakket afsluiten, ontvangen de  volgende extra voordelen:

 • 8 extra behandelingen voor beweegzorg (fysiotherapie).
 • € 500,– extra vergoeding voor geneesmiddelen.
 • Vergoeding van uw rijbewijskeuring bij de door KBO-Brabant geselecteerde keuringsartsen.
 • Eenmalige KBO-Brabant lidmaatschapsbijdrage van € 20,00.

Voor meer informatie over de zorgverzekering via IAK kunnen de leden contact opnemen met IAK. Telefoonnummer 040-2611888 Geef bij de aanmelding het volgende collectiviteitsnummer door: 8086.

Zilveren Kruis Achmea (ZKA)

Leden van KBO-Brabant krijgen bij ZKA 8% korting op de basisverzekering, 10% korting op de aanvullende verzekeringen, 10% korting op de tandartsenverzekeringen en 25% korting op het pakket Extra Vitaal. Bovendien ontvangen leden bij het afsluiten van een aanvullende verzekering (niet bij een aanvullende tandartsverzekering) gratis het pakket Extra Aanvullend KBO. Aan het gratis pakket Extra Aanvullend KBO zijn de volgende voordelen verbonden:

 • Fysiotherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck (artikel 10):
  maximaal 6 behandelingen per persoon per kalenderjaar bij een door ZKA gecontracteerde zorgverlener.
 • Hulp aan huis voor verzekerden van 18 jaar en ouder bij ADL uitval na ziekenhuisverblijf (artikel 40):
  maximaal € 250,– (extra) per persoon na verblijf in een ziekenhuis (afhankelijk van de mate van ADL uitval).
 • Mantelzorgvervanging voor gehandicapten en chronisch zieken (artikel 43):
  ZKA vergoedt maximaal 7 dagen (extra) per persoon per kalenderjaar.
 • Lidmaatschap KBO (artikel 49):
  ZKA geeft een tegemoetkoming in de kosten in het eerste verzekeringsjaar van de contributie van de KBO; € 20,– per lid.
 • Rijbewijskeuring (artikel 50):
  ZKA vergoedt de kosten van een rijbewijskeuring; maximaal € 35,–.
  Voorwaarde voor vergoeding: de keuring moet plaatsvinden bij een keuringsarts.
  ZKA vergoedt niet de kosten van aanvullende medische keuringen, anders dan rijbewijskeuringen.
 • Mantelzorgmakelaar (artikel 51):
  ZKA vergoedt 1 keer tot maximaal € 250,– per persoon voor de gehele duur van de aanvullende verzekering.

Ontvangt u mantelzorg of bent u zelf mantelzorger?
Dan vergoedt ZKA de kosten van een mantelzorgmakelaar. Deze zorgt voor tijdelijke professionele ondersteuning van de mantelzorger door het overnemen van allerlei regeltaken op het gebied van zorg, welzijn, financiën etc.
Voorwaarde voor vergoeding: u moet vooraf toestemming van ZKA hebben gekregen. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met uw Persoonlijke Zorgcoach via telefoonnummer 071-7510098. De Persoonlijke Zorgcoach bekijkt eerst voor u of deze u voldoende                                informatie en hulp kan geven.
U vindt een mantelzorgmakelaar in uw regio op www.BMZM.nl.
ZKA vergoedt niet de kosten voor de verleende diensten aan zowel de mantelzorger als degene die de mantelzorg ontvangt. Leden nemen zelf contact op met Zilveren Kruis Achmea. Telefoonnummer 071–7510052 of 071-3652080.

Geef bij de aanmelding het volgende collectiviteitsnummer door: 207000837.

CZ

Voor KBO-leden van KBO Esch geldt dat CZ 5% geeft op de basisverzekering. Het collectiviteitsnummer is 207000837

Als u de informatie wilt printen, kunt u ook onderstaand document openen.